King & Queen Chaser 9A4FM


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00455 1
2 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00471 1
3 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00473 1
4 06-Jan-2022    ON2LVC/P ON-00968 1
5 06-Jan-2022    ON2LVC/P ON-02642 1
6 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01058 2
7 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01060 1
8 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01061 1
9 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01064 1
10 09-Jan-2022    OT4V/P ON-00922 1
11 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 1
12 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00685 2
13 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00686 1
14 12-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00581 1
15 16-Jan-2022    ON4LKL/P ON-00422 1
16 22-Jan-2022    OT4V/P ON-02729 2
17 29-Jan-2022    OT4V/P ON-00414 1
18 29-Jan-2022    OT4V/P ON-01384 1
19 29-Jan-2022    OT4V/P ON-01385 1
20 29-Jan-2022    OT4V/P ON-02732 1
21 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00736 1
22 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
23 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-01052 1
24 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02416 1
25 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-00879 1
26 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-02173 1
27 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-02174 1
28 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-02538 1
29 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00624 1
30 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00631 1
31 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 2
32 24-Mar-2022    ON3UA/P ON-02358 1
33 18-Apr-2022    OO7Z/P ON-02075 2
34 27-Apr-2022    OO7Z/P ON-02347 1
35 02-May-2022    OO7Z/P ON-00396 1
36 05-May-2022    ON7DC/P ON-00701 1
37 11-May-2022    PD0RWL ON-00721 1
38 14-May-2022    OT4V/P ON-01405 1
39 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
40 27-May-2022    OO7Z/P ON-02736 1
41 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00457 1
42 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02085 1
43 04-Jul-2022    OT4V/P ON-00596 1
44 04-Jul-2022    OT4V/P ON-00597 1
45 04-Jul-2022    OT4V/P ON-00599 1
46 15-Jul-2022    ON4RF ON-00339 1
47 15-Jul-2022    ON4RF ON-00355 1
48 15-Jul-2022    ON4RF ON-00356 1
49 15-Jul-2022    ON4RF ON-02130 1
50 24-Jul-2022    ON6EF/P ON-01072 1
51 28-Jul-2022    ON/PD0RWL/P ON-00018 1
52 28-Jul-2022    OT4V/P ON-01084 1
53 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02273 1
54 28-Jul-2022    OT4V/P ON-02408 1
55 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 2
56 02-Aug-2022    ON4RF ON-02524 1
57 02-Aug-2022    ON4RF ON-02525 1
58 03-Aug-2022    OT4V/P ON-00702 1
59 11-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00575 1
60 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
61 22-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01047 1
62 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
63 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01641 1
64 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02013 1
65 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02014 1
66 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02713 1
67 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01573 1
68 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02035 1
69 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02036 1
70 01-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02166 1
71 13-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02254 1
72 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
73 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-02333 1
  79
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.083 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum