King & Queen Chaser 9A2UI


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 1
2 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00455 1
3 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00471 1
4 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00473 1
5 06-Jan-2022    ON2LVC/P ON-00968 1
6 06-Jan-2022    ON2LVC/P ON-02642 1
7 09-Jan-2022    OT4V/P ON-00922 1
8 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00685 1
9 12-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00581 1
10 16-Jan-2022    ON4LKL/P ON-00422 1
11 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00690 1
12 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00691 1
13 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00692 1
14 16-Jan-2022    ON2LVC/P ON-02518 1
15 28-Jan-2022    OO7Z/P ON-00584 1
16 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
17 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02400 1
18 29-Jan-2022    OT4V/P ON-00414 1
19 29-Jan-2022    OT4V/P ON-01384 1
20 29-Jan-2022    OT4V/P ON-01385 1
21 29-Jan-2022    OT4V/P ON-02732 1
22 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01447 1
23 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01449 1
24 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01452 1
25 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01455 1
26 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01456 1
27 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01457 1
28 31-Jan-2022    ON3CED/P ON-01174 1
29 31-Jan-2022    ON3CED/P ON-01175 1
30 04-Feb-2022    OT4V/P ON-00551 1
31 04-Feb-2022    OT4V/P ON-00555 1
32 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-00879 1
33 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-02173 1
34 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-02174 1
35 27-Feb-2022    ON4RF/P ON-02538 1
36 13-Mar-2022    ON3CED/P ON-00239 1
37 13-Mar-2022    ON3CED/P ON-01590 1
38 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01542 1
39 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01700 1
40 03-Apr-2022    OT4V/P ON-01445 1
41 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-00237 1
42 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-01597 1
43 10-Apr-2022    OT4V/P ON-00436 1
44 18-Apr-2022    OO7Z/P ON-02075 2
45 25-Apr-2022    ON3UA/P ON-02462 1
46 27-Apr-2022    OO7Z/P ON-02347 2
47 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
48 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
49 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 1
50 02-May-2022    OO7Z/P ON-00396 1
51 09-May-2022    ON7CDH/P ON-00478 1
52 27-May-2022    OO7Z/P ON-02736 1
53 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-01437 1
54 30-May-2022    ON/PD0RWL/P ON-02282 1
55 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01634 1
56 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01635 1
57 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-02010 1
58 17-Jun-2022    OT4V/P ON-02418 1
59 17-Jul-2022    OO7Z/P ON-02350 1
60 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00309 1
61 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00310 1
62 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00311 1
63 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00312 1
64 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00326 1
65 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00560 1
66 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00561 1
67 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
68 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
69 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 1
70 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 1
71 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 1
72 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
73 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01158 1
74 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01160 1
75 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
76 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
77 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
78 19-Nov-2022    ON4AUB ON-00338 1
79 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 1
80 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 1
81 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 1
82 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 1
83 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00019 1
84 04-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02519 1
85 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01189 1
86 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01191 1
87 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01194 1
88 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01648 1
89 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-02475 1
  91
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.051 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum