King & Queen Chaser 9A2UI


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 2
4 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-00305 1
5 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01729 1
6 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01745 1
7 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01759 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
11 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
12 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
15 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 1
16 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
19 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02416 1
20 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
21 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
22 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02420 1
23 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 1
24 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 1
25 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
26 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
27 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
28 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
29 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
30 11-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00588 1
31 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
32 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
33 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 2
34 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
35 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
36 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
37 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
38 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
39 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
40 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
41 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
42 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
43 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
44 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
45 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
46 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
47 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
48 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
49 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
50 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
51 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 3
52 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
53 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
54 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
55 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
56 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
57 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
58 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 2
59 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
60 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
61 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
62 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
63 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
64 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
65 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
66 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
67 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
68 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
69 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
70 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
71 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
72 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 2
73 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
74 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 1
75 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
76 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
77 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
78 13-May-2021    OT4V/P ON-00550 1
79 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
80 14-May-2021    ON6WL/P ON-00181 1
81 14-May-2021    ON6WL/P ON-00183 1
82 14-May-2021    ON6WL/P ON-00184 1
83 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
84 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
85 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
86 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
87 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 2
88 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 3
89 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 3
90 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
91 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
92 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
93 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
94 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
95 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
96 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
97 27-Jul-2021    ON7DC/P ON-00736 1
98 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
99 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-00013 1
100 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
101 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
102 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
103 17-Sep-2021    ON3UA/P ON-00584 1
104 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00272 1
105 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00273 1
106 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00274 1
107 06-Oct-2021    ON4AUB ON-02713 3
108 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
109 22-Oct-2021    ON3UA/P ON-00558 1
110 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00556 1
111 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 1
112 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00569 1
113 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00571 2
114 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 1
115 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
116 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
117 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01045 1
118 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 1
119 02-Nov-2021    ON3UA/P ON-02082 1
120 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 1
121 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-02404 1
122 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-00410 1
123 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
124 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-02349 1
125 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01594 1
126 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01595 1
127 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01596 1
128 12-Dec-2021    ON2LVC/P ON-02723 1
129 16-Dec-2021    OO7Z/P ON-02350 1
130 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-00347 1
131 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-02526 1
132 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00457 1
133 23-Dec-2021    OT4V/P ON-00570 1
134 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-01453 1
135 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-02076 1
136 26-Dec-2021    OT4V/P ON-02430 1
137 27-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00715 1
138 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01189 1
139 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01191 1
140 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01194 1
141 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01648 1
142 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-02475 1
143 30-Dec-2021    OT4V/P ON-00593 3
  160
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.028 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum