King & Queen Chaser 9A2UI


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
4 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-00305 1
5 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01729 1
6 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01745 1
7 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01759 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
11 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
12 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
15 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 1
16 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
19 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02416 1
20 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
21 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
22 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02420 1
23 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 1
24 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 1
25 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
26 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
27 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
28 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
29 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
30 11-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00588 1
31 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
32 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
33 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
34 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 1
35 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
36 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
37 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
38 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
39 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
40 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
41 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
42 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
43 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
44 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
45 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
46 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
47 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
48 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
49 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
50 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
51 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
52 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 1
53 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
54 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 1
55 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
56 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
57 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
58 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
59 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
60 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
61 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
62 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
63 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
64 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
65 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
66 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
67 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
68 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
69 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
70 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
71 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
72 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
73 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
74 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
75 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
76 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 1
77 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
78 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
79 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
80 13-May-2021    OT4V/P ON-00550 1
81 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
82 14-May-2021    ON6WL/P ON-00181 1
83 14-May-2021    ON6WL/P ON-00183 1
84 14-May-2021    ON6WL/P ON-00184 1
85 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
86 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
87 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
88 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
89 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 2
90 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 1
91 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
92 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
93 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
94 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
95 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
96 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
97 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
98 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
99 27-Jul-2021    ON7DC/P ON-00736 1
  100
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.055 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum