King & Queen Chaser SP9CTW


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
3 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
6 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
7 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
8 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
9 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
10 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
11 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
12 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
13 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00594 4
14 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00595 2
15 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
16 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
17 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
18 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 2
19 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 2
20 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
21 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
22 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
23 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 2
24 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
25 03-May-2021    OT7L/P ON-01404 1
26 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
27 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
28 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
29 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
30 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
31 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
32 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 1
33 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
34 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
35 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
36 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
37 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 2
38 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
39 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00454 1
40 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
41 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01403 1
42 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
43 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
44 17-Jul-2021    OO7Z/P ON-02075 1
45 29-Jul-2021    ON4CEQ/P ON-00540 2
46 29-Jul-2021    ON4CEQ/P ON-02084 2
47 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
48 08-Aug-2021    ON6WF/P ON-01431 2
49 08-Aug-2021    ON7DE/P ON-02729 4
50 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00577 1
51 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 1
52 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
53 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
54 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
55 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
56 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
57 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
58 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
59 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
60 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 1
61 17-Sep-2021    OO7Z/P ON-00396 1
62 17-Sep-2021    ON3UA/P ON-00584 1
63 17-Sep-2021    ON4LKL/P ON-01437 1
64 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
65 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
66 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00587 3
67 25-Oct-2021    ON3UA/P ON-02293 1
68 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
69 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
70 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
71 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
72 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
73 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
74 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
75 22-Nov-2021    ON5SEL/P ON-01398 1
76 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00412 1
77 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00953 1
78 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
79 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00457 2
80 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-01453 1
81 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-02076 1
82 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
  101
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.041 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum