King & Queen Chaser S52RA


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 1
2 09-Jan-2022    OT4V/P ON-00922 2
3 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00678 1
4 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00690 1
5 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00691 1
6 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00692 1
7 22-Jan-2022    OT4V/P ON-02729 4
8 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 2
9 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 2
10 28-Jan-2022    OO7Z/P ON-00584 1
11 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00736 1
12 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
13 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 1
14 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00624 1
15 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00631 1
16 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 2
17 03-Apr-2022    OT4V/P ON-01445 1
18 10-Apr-2022    OT4V/P ON-00436 2
19 12-Apr-2022    OT4V/P ON-00245 1
20 18-Apr-2022    OO7Z/P ON-02075 1
21 25-Apr-2022    ON3UA/P ON-02462 1
22 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01086 1
23 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01088 1
24 05-May-2022    ON7DC/P ON-00701 1
25 11-May-2022    PD0RWL ON-00721 1
26 14-May-2022    OT4V/P ON-01405 1
27 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
28 29-May-2022    ON7DC/P ON-00746 1
29 11-Jun-2022    ON7DC/P ON-00749 2
30 11-Jun-2022    ON7DC/P ON-00750 2
31 13-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00572 1
32 13-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01047 1
33 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 2
34 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 2
35 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 2
36 21-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01424 1
37 22-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02254 2
38 15-Jul-2022    ON4RF ON-00339 1
39 15-Jul-2022    ON4RF ON-00355 1
40 15-Jul-2022    ON4RF ON-00356 1
41 15-Jul-2022    ON4RF ON-02130 1
42 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-01755 1
43 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-02047 1
44 24-Jul-2022    ON6EF/P ON-01072 1
45 28-Jul-2022    ON/PD0RWL/P ON-00018 1
46 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 3
47 01-Aug-2022    ON8ON/P ON-02574 1
48 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00593 1
49 03-Aug-2022    OT4V/P ON-00702 2
50 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 1
51 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 2
52 07-Aug-2022    ON4RF/P ON-00873 2
53 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02175 1
54 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02537 1
55 30-Aug-2022    ON4MGY/P ON-02519 1
56 13-Sep-2022    ON3UA/P ON-01771 1
57 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
58 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 1
59 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 1
60 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01362 1
61 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02179 2
62 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02189 1
63 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 2
64 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01440 1
65 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01442 1
66 28-Oct-2022    ON4MGY/P ON-02256 1
67 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02549 1
68 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02550 1
69 29-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02551 1
70 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00335 1
71 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02514 1
72 19-Nov-2022    ON5JE/P ON-00338 1
73 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02151 1
74 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02155 1
75 28-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00467 1
76 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00378 1
77 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02528 1
78 01-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02166 2
79 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
80 26-Dec-2022    ON4MGY/P ON-00976 1
81 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00956 1
82 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-02333 1
  104
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.032 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum