King & Queen Chaser RU3P


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 2
2 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00593 1
3 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 1
4 12-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
5 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 1
6 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 1
7 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 1
8 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 1
9 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 1
10 26-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02729 2
11 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00725 1
12 29-Aug-2022    ON3CED/P ON-00726 1
13 03-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00573 1
14 22-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01047 1
15 28-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02422 4
16 29-Sep-2022    ON5SEL/P ON-02397 1
17 02-Oct-2022    ON3CED/P ON-01591 1
18 02-Oct-2022    ON3CED/P ON-02034 1
19 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-00742 1
20 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01143 1
21 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01151 1
22 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01154 1
23 05-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02015 2
24 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 1
25 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 1
26 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-00247 1
27 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01611 1
28 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01612 1
29 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-00257 1
30 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 1
31 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01518 1
32 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01551 1
33 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01552 1
34 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01689 1
35 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01690 1
36 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01691 1
37 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
38 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01362 1
39 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02189 1
40 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-00219 1
41 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-00230 1
42 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-01998 1
43 16-Oct-2022    ON3CED/P ON-01999 1
44 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 1
45 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01440 1
46 20-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01442 1
47 05-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01010 1
48 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02717 1
49 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02718 1
50 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01613 1
51 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01652 1
52 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01011 1
53 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01012 1
54 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01367 2
55 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02197 1
56 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02534 1
57 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 1
58 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 1
59 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01206 1
60 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01618 1
61 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01655 1
62 19-Nov-2022    ON4AUB ON-00338 1
63 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 1
64 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 1
65 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 1
66 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 1
67 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02151 1
68 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02155 1
69 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00333 1
70 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02577 1
71 28-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00467 1
72 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00019 1
73 29-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02428 1
74 04-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02519 2
75 10-Dec-2022    ON4MGY/P ON-01021 1
76 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
77 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-02333 1
78 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-00241 1
79 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-01180 1
80 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01189 1
81 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01191 1
82 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01194 1
83 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01648 1
84 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-02475 1
  92
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.017 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum