King & Queen Chaser PA3GJK


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 05-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01084 2
2 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01371 1
3 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01375 1
4 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01376 1
5 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01377 1
6 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02306 1
7 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00341 2
8 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00368 2
9 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00888 2
10 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01359 1
11 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01360 2
12 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-01362 1
13 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02182 1
14 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02183 1
15 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02186 1
16 09-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02187 2
17 15-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-02292 1
18 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00511 2
19 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00514 1
20 07-Mar-2023    ON/PD0RWL/P ON-00296 1
21 07-Mar-2023    ON/PD0RWL/P ON-00847 1
22 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-01358 2
23 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02180 1
24 20-Mar-2023    ON2LVC/P ON-02188 2
25 20-Mar-2023    ON5SEL/P ON-02632 1
26 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01217 1
27 11-Apr-2023    OT4V/P ON-01382 1
28 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01661 1
29 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01662 1
30 11-Apr-2023    OS8D/P ON-01663 1
31 18-May-2023    ON7FT/P ON-01409 1
32 19-May-2023    OS8D/P ON-01848 1
33 19-May-2023    OS8D/P ON-02066 1
34 19-May-2023    OS8D/P ON-02497 1
35 19-May-2023    OS8D/P ON-02507 1
36 29-May-2023    ON3EA/P ON-02412 1
37 30-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00564 1
38 30-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00566 1
39 30-May-2023    OS8D/P ON-01523 1
40 30-May-2023    OS8D/P ON-01524 1
41 30-May-2023    ON5SEL/P ON-01771 2
42 30-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01930 2
43 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00003 1
44 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00004 1
45 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01067 1
46 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01069 1
47 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-02283 1
48 08-Jun-2023    ON/PD0RWL/P ON-02277 2
49 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00097 2
50 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00098 2
51 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00099 2
52 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-01783 2
53 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00712 1
54 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00745 1
55 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00386 1
56 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00943 1
57 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00944 1
58 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00945 1
59 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00082 1
60 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00126 1
61 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00136 1
62 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00149 1
63 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00150 1
64 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00151 1
65 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00152 1
66 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00153 1
67 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00005 1
68 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01070 1
69 09-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01424 2
70 09-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02424 2
71 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00425 1
72 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00427 3
73 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01015 3
74 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01020 1
75 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02259 1
76 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02637 1
77 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01434 1
78 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01435 1
79 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02427 1
80 19-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00533 1
81 19-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00537 1
82 20-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00873 1
83 20-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02519 2
84 21-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00013 1
85 21-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02433 1
86 22-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02293 1
87 23-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00006 1
88 23-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02386 1
89 23-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02389 1
90 24-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00543 2
91 25-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01071 1
92 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00265 1
93 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00266 1
94 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00301 1
95 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00313 1
96 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00785 1
97 07-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00721 2
98 11-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02279 1
99 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
100 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00204 1
101 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01174 1
102 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01188 1
103 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02029 1
104 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00512 4
105 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00513 2
106 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00515 2
107 03-Oct-2023    ON/PD0RWL/P ON-01398 1
  137
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.056 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum