King & Queen Chaser IZ4OUL


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 2
3 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
4 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 2
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
6 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
8 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
9 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
16 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
17 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
18 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
19 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
22 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
23 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
24 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
25 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
26 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
27 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
28 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
29 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
30 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
31 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
32 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
33 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
34 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01444 1
35 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 1
36 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
37 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
38 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
39 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
40 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
41 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
42 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
43 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
44 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
45 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
46 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
47 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
48 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 2
49 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
50 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
51 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
52 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
53 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
54 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
55 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
56 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
57 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
58 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
59 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
60 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
61 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
62 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
63 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
64 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
65 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
66 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
67 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
68 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
69 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
70 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
71 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
72 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
73 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
74 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
75 03-Nov-2021    ON3UA/P ON-00552 1
76 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 1
77 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-02404 1
78 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
79 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
80 12-Nov-2021    ON3YB/P ON-02714 1
  89
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.039 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum