King & Queen Chaser IK2UIG


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
2 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
3 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
6 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
7 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 1
8 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
9 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00566 1
10 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01930 1
11 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
12 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
13 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
14 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
15 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
16 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
17 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
18 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
19 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
20 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
21 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
22 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
23 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
24 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
25 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
26 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
27 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
28 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
29 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
30 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 3
31 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
32 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
33 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
34 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
35 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
36 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
37 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
38 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
39 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
40 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
41 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 2
42 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
43 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 2
44 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
45 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
46 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
47 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 2
48 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
49 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 2
50 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 5
51 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
52 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
53 13-Jun-2021    ON5SEL/P ON-02408 1
54 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-00457 1
55 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
56 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
57 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
58 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
59 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
60 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
61 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
62 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
63 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
64 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 3
65 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
66 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 1
67 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-02404 1
68 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00456 1
69 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 1
70 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
71 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
72 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-00350 1
73 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-02136 1
74 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
75 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
76 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
77 22-Nov-2021    ON5SEL/P ON-01398 1
78 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01594 1
79 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01595 1
80 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01596 1
81 12-Dec-2021    ON2LVC/P ON-02723 1
82 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00017 1
83 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00019 1
  95
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.056 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum