King & Queen Chaser IK2ILH


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
2 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
3 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
4 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
5 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
6 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
7 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
8 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
9 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
10 14-Mar-2021    ON4CEQ ON-01431 2
11 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
12 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
13 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
14 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
15 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
16 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
17 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
18 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 2
19 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 2
20 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 2
21 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
22 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
23 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
24 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
25 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
26 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
27 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
28 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
29 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
30 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
31 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
32 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
33 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
34 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
35 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
36 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 1
37 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
38 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
39 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 1
40 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 2
41 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
42 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
43 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
44 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
45 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
46 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
47 13-Jun-2021    ON5SEL/P ON-02408 2
48 17-Jun-2021    ON6EF/P ON-00542 1
49 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 1
50 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
51 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
52 29-Jul-2021    ON4CEQ/P ON-00540 2
53 29-Jul-2021    ON4CEQ/P ON-02084 1
54 07-Aug-2021    ON6EF/P ON-00594 1
55 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
56 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 1
57 12-Aug-2021    ON4CEQ/P ON-00545 1
58 12-Aug-2021    ON4CEQ/P ON-00547 1
59 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
60 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
61 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
62 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
63 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 1
64 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 1
65 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 1
66 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 1
67 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 1
68 03-Sep-2021    ON3UA/P ON-00531 1
69 03-Sep-2021    ON3UA/P ON-01025 1
70 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
71 22-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01459 1
72 22-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01460 1
73 05-Oct-2021    ON4AUB ON-02013 2
74 05-Oct-2021    ON4AUB ON-02713 2
75 25-Oct-2021    ON3UA/P ON-02293 1
76 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
77 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
78 02-Nov-2021    ON3UA/P ON-02082 1
79 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-00410 1
80 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-02349 1
81 05-Nov-2021    OO7Z/P ON-00396 1
82 07-Nov-2021    OO7Z/P ON-02350 1
83 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
84 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
85 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
86 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
87 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
88 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
89 19-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02397 1
90 22-Nov-2021    ON3UA/P ON-01079 1
91 12-Dec-2021    ON2LVC/P ON-02723 1
92 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00412 1
93 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00953 1
94 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00017 1
95 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00019 1
96 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-02281 1
97 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01189 1
98 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01191 1
99 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01194 1
100 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01648 1
101 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-02475 1
102 30-Dec-2021    OT4V/P ON-00593 2
  112
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.046 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum