King & Queen Chaser HB9EFJ


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00876 1
2 08-Jan-2023    OT9K/P ON-01432 1
3 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02139 1
4 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02140 1
5 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02168 1
6 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02535 1
7 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02539 1
8 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02543 1
9 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02544 1
10 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02547 1
11 08-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02548 1
12 09-Jan-2023    OS8D ON-02336 1
13 10-Jan-2023    OS8D ON-00957 1
14 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01087 1
15 10-Jan-2023    ON5SEL/P ON-01417 1
16 10-Jan-2023    OS8D ON-02335 1
17 22-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00338 1
18 22-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00366 1
19 22-Jan-2023    ON/F4GBW/P ON-02675 1
20 22-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02710 1
21 28-Jan-2023    OP0P ON-00443 1
22 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02253 1
23 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02640 2
24 29-Jan-2023    ON2LVC/P ON-00339 1
25 29-Jan-2023    OT4V/P ON-00499 1
26 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01048 1
27 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01049 1
28 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01050 1
29 04-Feb-2023    ON5SEL/P ON-00551 1
30 04-Feb-2023    ON5SEL/P ON-00554 1
31 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00955 1
32 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00956 1
33 04-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02332 1
34 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00414 1
35 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00418 1
36 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02522 1
37 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02523 1
38 05-Feb-2023    OT4V/P ON-02732 1
39 12-Feb-2023    ON4MGY/P ON-00424 1
40 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00517 1
41 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00521 1
42 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00522 1
43 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00523 1
44 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00895 1
45 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00896 1
46 13-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02125 1
47 13-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02277 2
48 15-Feb-2023    OT9K/P ON-00877 2
49 15-Feb-2023    OS8D/P ON-01383 1
50 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02542 2
51 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02545 2
52 17-Feb-2023    OS8D/P ON-01391 1
53 17-Feb-2023    OS8D/P ON-01392 1
54 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01037 1
55 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01038 1
56 19-Feb-2023    OT9K/P ON-00013 1
57 19-Feb-2023    OS8D/P ON-00914 1
58 19-Feb-2023    OS8D/P ON-00916 1
59 19-Feb-2023    OT9K/P ON-02729 1
60 22-Feb-2023    ON3NCG/P ON-01407 1
61 22-Feb-2023    ON3NCG/P ON-01408 1
62 22-Feb-2023    ON5SEL/P ON-01425 1
63 22-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02273 1
64 22-Feb-2023    ON5SEL/P ON-02274 1
65 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-00901 1
66 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02128 1
67 24-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02555 1
68 26-Feb-2023    OT9K/P ON-02432 1
69 04-Mar-2023    OT9K/P ON-00354 2
70 05-Mar-2023    OT9K/P ON-00014 1
71 05-Mar-2023    OT4V/P ON-00549 1
72 05-Mar-2023    OT9K/P ON-02278 2
73 05-Mar-2023    OT9K/P ON-02433 1
74 06-Mar-2023    OS8D/P ON-00474 1
75 07-Mar-2023    OT9K/P ON-00010 1
76 07-Mar-2023    ON/PD0RWL/P ON-00296 1
77 07-Mar-2023    OT9K/P ON-00472 1
78 11-Mar-2023    ON4MGY/P ON-00893 1
79 12-Mar-2023    OS8D/P ON-01393 1
80 12-Mar-2023    OS8D/P ON-02315 1
81 17-Mar-2023    OT9K/P ON-00534 1
82 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01412 1
83 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01413 1
84 17-Mar-2023    OT9K/P ON-02080 1
85 18-Mar-2023    OO5G/P ON-01270 1
86 19-Mar-2023    ON4RAT ON-00228 1
87 19-Mar-2023    ON4RAT ON-02033 1
88 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00696 1
89 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00699 1
90 26-Mar-2023    OT4V/P ON-02288 1
91 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00624 1
92 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00631 1
93 02-Apr-2023    OS8D/P ON-00920 1
94 02-Apr-2023    OS8D/P ON-00923 1
95 02-Apr-2023    OS8D/P ON-02607 1
96 02-Apr-2023    OS8D/P ON-02623 1
97 08-Apr-2023    ON4MGY/P ON-01345 1
98 08-Apr-2023    OS8D/P ON-01673 1
99 08-Apr-2023    OS8D/P ON-01674 1
100 08-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02178 1
101 15-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02164 1
102 15-Apr-2023    OT4V/P ON-02417 1
103 16-Apr-2023    OT4V/P ON-00561 1
104 16-Apr-2023    OT4V/P ON-00562 1
105 16-Apr-2023    ON4MGY/P ON-01028 1
106 23-Apr-2023    OO7Z/P ON-00396 1
107 23-Apr-2023    OT4V/P ON-01411 1
108 23-Apr-2023    ON/F4GBW/P ON-01780 1
109 23-Apr-2023    ON/F4GBW/P ON-01970 1
110 23-Apr-2023    ON/F4GBW/P ON-01982 1
111 23-Apr-2023    ON4MGY/P ON-02567 1
112 01-May-2023    ON7LU/P ON-00272 1
113 01-May-2023    ON7LU/P ON-00273 1
114 01-May-2023    ON7LU/P ON-00274 1
115 01-May-2023    ON7MIC/P ON-00389 1
116 01-May-2023    ON4EC ON-00931 1
117 01-May-2023    ON7MIC/P ON-00962 1
118 01-May-2023    ON4RAT ON-01189 1
119 01-May-2023    ON4RAT ON-01191 1
120 01-May-2023    ON4RAT ON-01194 1
121 01-May-2023    ON6AT ON-01354 1
122 01-May-2023    ON4PHI/P ON-01480 1
123 01-May-2023    ON4RAT ON-01648 1
124 01-May-2023    ON3YB/P ON-01995 1
125 01-May-2023    ON8AJ/P ON-02075 1
126 01-May-2023    ON7IO ON-02093 1
127 01-May-2023    ON7IO ON-02094 1
128 01-May-2023    ON4RAT ON-02475 1
129 01-May-2023    ON4EC ON-02603 1
130 01-May-2023    ON8AJ/P ON-02718 1
131 01-May-2023    ON7IO ON-02730 1
132 05-May-2023    OS8D/P ON-01519 1
133 05-May-2023    OS8D/P ON-01520 1
134 07-May-2023    OS5K/P ON-00180 1
135 18-May-2023    ON7LU/P ON-00277 1
136 18-May-2023    ON7FT/P ON-01409 1
137 19-May-2023    OS8D/P ON-01848 1
138 19-May-2023    OS8D/P ON-02066 1
139 19-May-2023    OS8D/P ON-02497 1
140 19-May-2023    OS8D/P ON-02507 1
141 20-May-2023    OS8D/P ON-01301 1
142 20-May-2023    OS8D/P ON-01908 1
143 29-May-2023    ON4RF/P ON-00347 1
144 29-May-2023    ON4RF/P ON-02588 1
145 03-Jun-2023    ON4MGY/P ON-00987 1
146 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00295 1
147 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00302 1
148 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00318 1
149 19-Jun-2023    ON5SEL/P ON-00556 1
150 23-Jun-2023    OS8D/P ON-00314 1
151 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02042 1
152 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02490 1
153 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00980 1
154 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00982 1
155 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00983 1
156 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02226 1
157 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02227 1
158 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02230 1
159 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02645 1
160 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02646 1
161 01-Jul-2023    ON3LMA/P ON-01200 1
162 01-Jul-2023    ON3LMA/P ON-02749 1
163 02-Jul-2023    OS8D/P ON-01749 1
164 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02043 1
165 02-Jul-2023    OS8D/P ON-02044 1
166 16-Jul-2023    OT4V/P ON-02366 1
167 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00745 1
168 06-Aug-2023    ON5SEL/P ON-01926 1
169 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01020 1
170 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02637 1
171 19-Aug-2023    OP25VRA ON-00495 1
172 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00643 1
173 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00654 1
174 20-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00873 1
175 20-Aug-2023    OS8D/P ON-02381 1
176 03-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02295 1
177 14-Sep-2023    OS8D/P ON-02447 1
178 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01188 1
179 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02029 1
180 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00512 1
181 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00513 1
182 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00515 1
183 25-Dec-2023    OS8D/P ON-00519 1
184 25-Dec-2023    OS8D/P ON-01933 1
185 25-Dec-2023    OS8D/P ON-02314 1
186 25-Dec-2023    OS8D/P ON-02614 1
  193
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.041 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum