King & Queen Chaser EA4GJP


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
3 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 2
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
5 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
6 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
10 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
11 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
12 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 2
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 2
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 2
18 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
19 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
20 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
21 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
22 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
23 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
24 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
25 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
26 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
27 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
28 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
29 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
30 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
31 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
32 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
33 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
34 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 2
35 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 1
36 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 1
37 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 1
38 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 1
39 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 1
40 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 1
41 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 1
42 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 1
43 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 1
44 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 1
45 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 1
46 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
47 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
48 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
49 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 2
50 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 2
51 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
52 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
53 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
54 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
55 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 2
56 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
57 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
58 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
59 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 2
60 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
61 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
62 03-May-2021    OT7L/P ON-01404 1
63 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
64 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
65 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
66 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
67 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
68 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
69 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
70 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
71 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
72 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
73 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
74 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
75 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
76 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 3
77 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
78 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 3
79 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
80 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
81 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
82 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 1
83 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01403 1
84 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
85 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
86 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 1
87 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
88 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
89 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
90 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 2
91 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
92 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
93 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
94 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
95 28-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00590 1
96 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 1
97 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 1
98 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 1
99 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 1
100 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 1
101 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
102 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
103 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 1
104 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
105 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02132 2
106 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02133 1
107 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00360 1
108 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00361 1
109 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00362 1
110 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
111 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02139 1
112 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02140 1
113 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02168 1
114 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02535 1
115 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02539 1
116 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02543 1
117 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02544 1
118 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02547 1
119 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02548 1
120 08-Oct-2021    ON6WL/P ON-01642 1
121 14-Oct-2021    ON6WL/P ON-01640 1
122 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-00452 1
123 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02205 1
124 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02302 1
125 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
126 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
127 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 2
128 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
129 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
130 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-00901 1
131 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02128 1
132 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02555 1
133 12-Dec-2021    ON2LVC/P ON-02723 1
134 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00412 1
135 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00953 1
136 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00017 1
137 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00019 1
138 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-00347 1
139 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-02526 1
140 18-Dec-2021    ON6WL ON-02726 1
141 21-Dec-2021    ON6WL/P ON-02204 1
142 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
143 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
  165
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.059 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum