King & Queen Chaser DL6AG


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 12-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00581 1
2 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01628 1
3 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01629 1
4 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01630 1
5 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01631 1
6 22-Jan-2022    ON3CED/P ON-01632 1
7 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 1
8 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 1
9 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01466 1
10 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
11 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02400 1
12 28-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02434 1
13 04-Feb-2022    OT4V/P ON-00551 1
14 04-Feb-2022    OT4V/P ON-00555 1
15 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
16 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 1
17 21-Feb-2022    ON3CED/P ON-00246 1
18 21-Feb-2022    ON3CED/P ON-02467 1
19 18-Mar-2022    ON3UA/P ON-01404 1
20 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-00237 1
21 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-01597 1
22 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-00234 1
23 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-01685 1
24 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
25 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
26 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
27 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01619 1
28 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
29 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02473 1
30 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01695 1
31 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01697 1
32 12-Apr-2022    OT4V/P ON-00245 1
33 17-Apr-2022    ON/F4GBW/P ON-00084 1
34 18-Apr-2022    OO7Z/P ON-02075 1
35 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01086 1
36 28-Apr-2022    ON5SEL/P ON-01088 1
37 30-Apr-2022    ON3CED/P ON-01178 1
38 30-Apr-2022    ON3CED/P ON-01179 1
39 02-Jun-2022    ON3UA ON-01052 3
40 13-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01047 2
41 29-Jun-2022    ON3PSA/P ON-00625 1
42 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
43 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
44 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
45 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-01641 1
46 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02013 1
47 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02014 1
48 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02713 1
49 24-Jul-2022    ON6EF/P ON-01072 1
50 01-Aug-2022    ON3CED/P ON-01677 1
51 01-Aug-2022    ON3CED/P ON-01678 1
52 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 2
53 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-00232 1
54 03-Aug-2022    ON3CED/P ON-01535 1
55 03-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01770 1
56 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00204 1
57 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00242 1
58 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-01197 1
59 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 2
60 07-Aug-2022    ON4RF/P ON-00873 1
61 16-Aug-2022    ON5SEL/P ON-02729 2
62 22-Sep-2022    OT4V/P ON-02739 1
63 06-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01642 1
64 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-00247 1
65 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01611 1
66 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01612 1
67 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01617 1
68 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-02031 1
69 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-00257 1
70 10-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01443 1
71 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01518 1
72 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01551 1
73 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01552 1
74 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01689 1
75 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01690 1
76 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01691 1
77 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
78 14-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02179 1
79 18-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-01028 1
80 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01201 1
81 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01637 1
82 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01011 1
83 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01012 1
84 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01367 2
85 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02197 1
86 13-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02534 1
87 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01206 1
88 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01618 1
89 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01655 1
90 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
91 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01573 1
92 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
93 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
94 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02035 1
95 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02036 1
96 05-Dec-2022    ON4LO/P ON-00587 1
  103
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.061 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum