King & Queen Chaser DL5LB


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 01-Jan-2023    ON7MIC/P ON-01386 1
2 01-Jan-2023    ON7MIC/P ON-01389 1
3 01-Jan-2023    ON7MIC/P ON-01390 1
4 01-Jan-2023    ON7MIC/P ON-02728 1
5 03-Jan-2023    ON4MGY/P ON-01021 1
6 05-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01084 2
7 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02549 1
8 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02550 1
9 15-Jan-2023    ON2LVC/P ON-02551 1
10 15-Jan-2023    OS8D/P ON-02615 1
11 19-Jan-2023    OS8D/P ON-00415 1
12 22-Jan-2023    ON/F4GBW/P ON-02675 1
13 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01371 1
14 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02306 1
15 28-Jan-2023    OS8D/P ON-00389 2
16 28-Jan-2023    OS8D/P ON-00962 2
17 30-Jan-2023    OS8D/P ON-00963 1
18 30-Jan-2023    OS8D/P ON-02633 1
19 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00026 1
20 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00027 1
21 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00030 1
22 02-Feb-2023    OS8D/P ON-00527 1
23 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00414 1
24 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00418 1
25 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02522 1
26 05-Feb-2023    ON2LVC/P ON-02523 1
27 05-Feb-2023    OT4V/P ON-02732 1
28 11-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02519 1
29 11-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02521 1
30 12-Feb-2023    ON4MGY/P ON-00424 1
31 12-Feb-2023    ON4MGY/P ON-02640 1
32 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00517 1
33 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00521 1
34 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00522 1
35 13-Feb-2023    OS8D/P ON-00523 1
36 15-Feb-2023    OT9K/P ON-00877 1
37 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02542 1
38 15-Feb-2023    OT9K/P ON-02545 1
39 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00032 1
40 02-Mar-2023    OS8D/P ON-00620 1
41 05-Mar-2023    OT4V/P ON-00549 1
42 12-Mar-2023    ON/F4GBW/P ON-00091 1
43 13-Mar-2023    OS8D/P ON-00053 1
44 13-Mar-2023    OS8D/P ON-00060 1
45 27-Mar-2023    OS8D/P ON-00259 1
46 27-Mar-2023    OS8D/P ON-01687 1
47 28-Mar-2023    OS8D/P ON-00658 1
48 28-Mar-2023    OS8D/P ON-02701 1
49 01-May-2023    ON/F4GBW/P ON-00106 1
50 01-May-2023    ON4CRD ON-01299 1
51 01-May-2023    ON6AT ON-01354 1
52 01-May-2023    ON4PHI/P ON-01480 1
53 01-May-2023    ON/F4GBW/P ON-01781 1
54 01-May-2023    ON/F4GBW/P ON-01782 1
55 01-May-2023    ON3YB/P ON-01995 1
56 01-May-2023    ON/F4GBW/P ON-02741 1
57 01-May-2023    ON/F4GBW/P ON-02742 1
58 19-May-2023    OS8D/P ON-01848 1
59 19-May-2023    OS8D/P ON-02066 1
60 19-May-2023    OS8D/P ON-02497 1
61 19-May-2023    OS8D/P ON-02507 1
62 23-May-2023    OS8D/P ON-00328 1
63 23-May-2023    OS8D/P ON-00329 1
64 23-May-2023    OS8D/P ON-00330 1
65 23-May-2023    OS8D/P ON-00331 1
66 07-Jun-2023    OS8D/P ON-00495 1
67 07-Jun-2023    OS8D/P ON-01714 1
68 08-Jun-2023    ON/PD0RWL/P ON-02277 1
69 09-Jun-2023    OS8D/P ON-01849 1
70 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02065 1
71 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02505 1
72 09-Jun-2023    OS8D/P ON-02506 1
73 17-Jun-2023    ON8ON/P ON-00067 1
74 23-Jun-2023    OS8D/P ON-00314 1
75 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02042 1
76 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02490 1
77 06-Aug-2023    ON2LVC/P ON-00342 1
78 06-Aug-2023    ON5SEL/P ON-01926 1
79 12-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02672 1
80 12-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02679 1
81 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01434 1
82 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01435 1
83 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02427 1
84 19-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02208 1
85 19-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02209 1
86 19-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02648 1
87 19-Aug-2023    ON4MGY/P ON-02653 1
88 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00643 1
89 20-Aug-2023    OS8D/P ON-00654 1
90 20-Aug-2023    OS8D/P ON-02381 1
91 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00265 1
92 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00266 1
93 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00301 1
94 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00313 1
95 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00785 1
96 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01744 1
97 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01752 1
98 31-Aug-2023    OS8D/P ON-01850 1
99 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02067 1
100 31-Aug-2023    OS8D/P ON-02504 1
101 04-Sep-2023    OT4V/P ON-01410 1
102 17-Sep-2023    ON6EF/P ON-02077 1
103 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01558 1
104 29-Sep-2023    OS8D/P ON-01559 1
105 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00904 1
106 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00905 1
107 03-Oct-2023    ON/PD0RWL/P ON-01398 1
108 03-Oct-2023    OS8D/P ON-02308 1
109 01-Nov-2023    OO7Z/P ON-02347 1
110 01-Nov-2023    OO7Z/P ON-02350 1
111 25-Dec-2023    OS8D/P ON-02314 1
112 25-Dec-2023    OS8D/P ON-02614 1
113 27-Dec-2023    ON7MIC/P ON-01387 1
114 29-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00416 2
115 29-Dec-2023    ON7MIC/P ON-02721 2
  120
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.039 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum