King & Queen Chaser DG1GHS


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
2 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
3 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
4 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
6 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
8 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
9 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
10 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
17 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 1
18 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 1
19 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
22 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
24 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
25 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
26 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
27 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
28 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
29 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
30 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
31 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
32 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
33 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
34 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
35 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
36 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
37 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
38 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
39 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
40 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
41 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
42 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
43 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
44 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
45 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
46 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 2
47 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
48 17-Jun-2021    ON6EF/P ON-00542 1
49 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
50 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 1
51 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 2
52 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00577 1
53 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
54 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
55 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
56 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
57 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
58 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
59 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
60 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
61 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
  64
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.032 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum