King & Queen Chaser UA4PKN


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01932 1
2 26-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-02086 1
3 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01695 1
4 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01697 1
5 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
6 04-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00585 1
7 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
8 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
9 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
10 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-01755 1
11 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-02047 1
12 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00309 1
13 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00310 1
14 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00311 1
15 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00312 1
16 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00326 1
17 24-Jul-2022    ON6EF/P ON-01072 1
18 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
19 03-Aug-2022    OT4V/P ON-00702 2
20 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00204 1
21 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00242 1
22 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-01197 1
23 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 1
24 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 1
25 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 2
26 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 2
27 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 2
28 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00545 1
29 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00547 1
30 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00548 1
31 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01448 1
32 26-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02391 1
33 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-00742 1
34 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01143 1
35 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01151 1
36 04-Oct-2022    ON3CED/P ON-01154 1
37 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-00247 1
38 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01611 1
39 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01612 1
40 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01641 1
41 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02013 1
42 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02014 1
43 13-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02713 1
44 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
45 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
46 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01158 1
47 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01160 1
48 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01613 1
49 07-Nov-2022    ON3CED/P ON-01652 1
50 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01201 1
51 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01637 1
52 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02012 1
53 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02037 1
54 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 1
55 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 1
56 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01206 1
57 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01618 1
58 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01655 1
59 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
60 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
61 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
62 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 1
63 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 1
64 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 1
65 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 1
66 04-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02519 1
67 10-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00701 1
68 10-Dec-2022    ON4MGY/P ON-01021 1
69 26-Dec-2022    ON4MGY/P ON-00976 1
  73
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.03 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum