King & Queen Chaser PA0B


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
5 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
6 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
7 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
8 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
11 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
12 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
13 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
14 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
15 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 1
16 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
17 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
18 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
19 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
22 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
23 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
24 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
25 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
26 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
27 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
28 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
29 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
30 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
31 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
32 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
33 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 2
34 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 2
35 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
36 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
37 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
38 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
39 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
40 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
41 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
42 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
43 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
44 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
45 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
46 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
47 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
48 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
49 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
50 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
51 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
52 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
53 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
54 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
55 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
56 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
57 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
58 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
59 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
60 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
61 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
62 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
63 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
64 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
65 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
66 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
67 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
68 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 2
69 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
70 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
71 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
72 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
73 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00891 1
74 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
75 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
76 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
77 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
78 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
79 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
80 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
81 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
82 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
83 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
84 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
85 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
86 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
87 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
88 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
89 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 3
90 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
91 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
92 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
93 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
94 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 3
95 22-Nov-2021    ON5SEL/P ON-01398 1
96 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
97 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00457 2
98 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-01453 1
99 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-02076 1
100 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
  111
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.038 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum