King & Queen Chaser ON7JK


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 4
2 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 4
3 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
4 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
5 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 2
6 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 2
7 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-00305 1
8 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01729 1
9 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01745 1
10 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01759 1
11 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 4
12 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02522 4
13 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02523 4
14 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 2
15 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 2
16 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 2
17 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 2
18 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 2
19 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
20 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
21 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
22 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
23 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
24 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
25 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 2
26 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 2
27 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 3
28 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 3
29 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 3
30 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 2
31 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 2
32 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 4
33 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 5
34 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 5
35 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 5
36 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 4
37 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
38 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
39 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
40 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
41 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
42 14-May-2021    ON6WL/P ON-00181 1
43 14-May-2021    ON6WL/P ON-00183 1
44 14-May-2021    ON6WL/P ON-00184 1
45 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 4
46 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 2
47 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
48 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 4
49 11-Jun-2021    OT4V/P ON-00396 1
  107
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.014 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum