King & Queen Chaser ON5JT


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2023    OT4V/P ON-00401 1
2 15-Jan-2023    OT4V/P ON-00967 1
3 29-Jan-2023    OT4V/P ON-00499 2
4 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01048 2
5 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01049 2
6 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01050 2
7 24-Feb-2023    OS8D/P ON-01388 1
8 05-Mar-2023    ON6AT ON-01354 2
9 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01412 1
10 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01413 1
11 16-Apr-2023    ON9TT ON-02386 4
12 22-Apr-2023    OO7Z/P ON-02075 1
13 26-Apr-2023    ON3UA ON-01052 24
14 01-May-2023    ON4MGY/P ON-00450 1
15 01-May-2023    ON4RAT ON-01189 1
16 01-May-2023    ON4RAT ON-01191 1
17 01-May-2023    ON4RAT ON-01194 1
18 01-May-2023    ON4RAT ON-01648 1
19 01-May-2023    ON7IO ON-02093 1
20 01-May-2023    ON7IO ON-02094 1
21 01-May-2023    ON4RAT ON-02475 1
22 01-May-2023    ON4MGY/P ON-02594 1
23 01-May-2023    OO7Z/P ON-02717 1
24 01-May-2023    OO7Z/P ON-02718 1
25 01-May-2023    OO7Z/P ON-02719 1
26 01-May-2023    ON4BB ON-02726 3
27 01-May-2023    ON7IO ON-02730 1
28 08-May-2023    ON/F4GBW/P ON-00154 1
29 11-May-2023    OO7Z/P ON-00396 10
30 24-May-2023    OO7Z/P ON-02347 3
31 24-May-2023    OO7Z/P ON-02350 3
32 08-Jun-2023    ON/PD0RWL/P ON-02277 2
33 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00295 1
34 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00302 1
35 18-Jun-2023    OS8D/P ON-00318 1
36 23-Jun-2023    OS8D/P ON-00314 1
37 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02042 1
38 23-Jun-2023    OS8D/P ON-02490 1
39 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00980 1
40 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00982 1
41 29-Jun-2023    OS8D/P ON-00983 1
42 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02226 1
43 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02227 1
44 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02230 1
45 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02645 1
46 29-Jun-2023    OS8D/P ON-02646 1
47 03-Jul-2023    OT4V/P ON-02714 1
48 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00100 2
49 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00101 2
50 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00460 2
51 28-Jul-2023    OS8D/P ON-00462 2
52 28-Jul-2023    OS8D/P ON-01800 2
53 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00082 1
54 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00126 1
55 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00149 1
56 03-Aug-2023    OS8D/P ON-00150 1
57 17-Aug-2023    OT4V/P ON-01672 1
58 17-Aug-2023    OT4V/P ON-02030 1
59 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00265 1
60 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00266 1
61 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00301 1
62 29-Aug-2023    OS8D/P ON-00313 1
63 29-Aug-2023    ON8LX/P ON-00785 1
64 29-Aug-2023    OS8D/P ON-01330 1
65 29-Aug-2023    OS8D/P ON-01331 1
66 14-Sep-2023    OS8D/P ON-02447 1
67 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00204 1
68 01-Oct-2023    ON6WL ON-02013 3
69 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00904 1
70 03-Oct-2023    OS8D/P ON-00905 1
71 03-Oct-2023    ON/PD0RWL/P ON-01398 1
72 03-Oct-2023    OS8D/P ON-02308 1
73 10-Oct-2023    ON3UA/P ON-02278 1
74 10-Oct-2023    ON4AUB/P ON-02713 3
75 06-Nov-2023    OS8D/P ON-00881 1
76 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02142 1
77 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02143 1
78 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02145 1
79 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02170 1
80 06-Nov-2023    OS8D/P ON-02562 1
81 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00404 1
82 13-Nov-2023    OS8D/P ON-00405 1
83 20-Nov-2023    OS8D/P ON-00383 1
84 20-Nov-2023    OS8D/P ON-02328 1
85 20-Nov-2023    OS8D/P ON-02329 1
86 20-Nov-2023    OS8D/P ON-02330 1
87 25-Dec-2023    OS8D/P ON-00519 1
88 25-Dec-2023    OS8D/P ON-01933 1
89 25-Dec-2023    OS8D/P ON-02314 1
90 25-Dec-2023    OS8D/P ON-02614 1
91 27-Dec-2023    ON7MIC/P ON-01387 1
92 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00960 1
93 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00961 1
94 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00963 1
95 28-Dec-2023    ON7MIC/P ON-02633 1
96 29-Dec-2023    ON7MIC/P ON-00416 1
97 29-Dec-2023    ON7MIC/P ON-02721 1
  153
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.013 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum