King & Queen Chaser ON4AAC


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 2
3 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 2
4 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
5 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
6 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
7 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
8 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
9 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
10 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
11 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
12 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
13 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
14 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
15 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
16 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
17 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 2
18 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
19 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
20 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
21 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
22 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 2
23 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 2
24 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 2
25 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 2
26 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 3
27 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 3
28 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 3
29 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 3
30 14-May-2021    ON6WL/P ON-00181 1
31 14-May-2021    ON6WL/P ON-00183 1
32 14-May-2021    ON6WL/P ON-00184 1
33 15-May-2021    ON6WL/P ON-00187 1
34 15-May-2021    ON6WL/P ON-00188 1
35 15-May-2021    ON6WL/P ON-01610 1
36 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
37 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
38 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
39 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
40 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
41 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 1
42 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 1
43 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 1
44 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 1
45 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 1
46 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02132 1
47 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02133 1
48 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02529 1
49 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00360 1
50 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00361 1
51 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00362 1
52 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00379 1
53 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-02131 1
54 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00272 1
55 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00273 1
56 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00274 1
57 02-Oct-2021    ON6WL ON-02013 3
58 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 3
59 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02139 1
60 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02140 1
61 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02168 1
62 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02535 1
63 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02539 1
64 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02543 1
65 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02544 1
66 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02547 1
67 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02548 1
68 14-Oct-2021    ON6WL/P ON-01640 1
69 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-00452 2
70 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02205 2
71 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02302 2
72 11-Nov-2021    ON6WL/P ON-02360 1
73 11-Nov-2021    ON6WL/P ON-02635 1
74 11-Nov-2021    ON6WL/P ON-02636 1
75 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-00350 2
76 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-02136 2
77 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 2
78 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 2
79 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 2
80 18-Nov-2021    ON6WL/P ON-01927 1
81 18-Nov-2021    ON6WL/P ON-02723 1
82 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00017 2
83 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00019 2
84 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-02281 2
85 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-00347 1
86 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-02526 1
87 18-Dec-2021    ON6WL ON-02726 3
88 21-Dec-2021    ON6WL/P ON-02204 1
  120
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.023 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum