King & Queen Chaser HB9EFJ


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 1
3 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
5 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
6 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
7 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
11 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
12 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 1
13 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
14 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02416 1
15 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 1
16 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 1
17 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
18 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
19 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 2
20 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
21 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
22 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
23 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
24 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
25 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
26 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
27 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
28 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
29 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
30 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
31 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
32 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
33 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-00457 1
34 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
35 26-Jun-2021    ON3GTH ON-02733 1
36 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
37 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
38 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
39 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
40 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
41 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
42 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
43 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
44 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
45 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
46 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
47 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
48 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 2
49 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
50 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00551 1
51 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00555 1
52 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00569 2
53 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 2
54 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01045 1
55 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 1
56 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
57 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
58 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
59 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
60 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 2
61 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 2
62 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 2
63 17-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00587 1
64 18-Nov-2021    ON6WL/P ON-01927 1
65 19-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02397 1
66 22-Nov-2021    ON5SEL/P ON-01398 1
67 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
68 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
69 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
70 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
71 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-00901 1
72 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02128 1
73 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02555 1
74 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01594 1
75 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01595 1
76 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01596 1
77 12-Dec-2021    ON2LVC/P ON-02723 2
78 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00412 1
79 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00953 1
80 18-Dec-2021    ON6WL ON-02726 1
81 19-Dec-2021    OT4V/P ON-01386 1
82 19-Dec-2021    OT4V/P ON-01389 1
83 19-Dec-2021    OT4V/P ON-01390 1
84 19-Dec-2021    OT4V/P ON-02728 1
85 26-Dec-2021    OT4V/P ON-02430 1
86 27-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00715 1
  96
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.055 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum