King & Queen Chaser F4TPV


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 03-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00002 1
2 31-Jan-2022    ON3CED/P ON-01174 1
3 31-Jan-2022    ON3CED/P ON-01175 1
4 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
5 07-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00458 1
6 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00624 1
7 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00631 1
8 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-00234 1
9 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-01685 1
10 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01539 1
11 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01540 1
12 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-00569 1
13 12-Apr-2022    ON3UA/P ON-02431 1
14 17-Apr-2022    ON/F4GBW/P ON-00084 1
15 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
16 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
17 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 1
18 09-May-2022    ON7CDH/P ON-00478 1
19 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
20 21-Jun-2022    ON5SEL/P ON-01424 1
21 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
22 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
23 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
24 15-Jul-2022    ON4RF ON-00339 1
25 15-Jul-2022    ON4RF ON-00355 1
26 15-Jul-2022    ON4RF ON-00356 1
27 15-Jul-2022    ON4RF ON-02130 1
28 24-Jul-2022    ON4CRD/P ON-00836 1
29 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01680 1
30 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01681 1
31 02-Aug-2022    ON3CED/P ON-01683 1
32 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00204 1
33 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-00242 1
34 05-Aug-2022    ON3CED/P ON-01197 1
35 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 1
36 10-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02269 1
37 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 1
38 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 1
39 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 2
40 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 2
41 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 2
42 30-Aug-2022    ON4MGY/P ON-02519 1
43 16-Sep-2022    ON5SEL/P ON-00556 1
44 29-Sep-2022    ON5SEL/P ON-02397 1
45 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 1
46 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-00247 1
47 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01611 1
48 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01612 1
49 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-00257 1
50 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01518 1
51 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01551 1
52 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01552 1
53 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01689 1
54 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01690 1
55 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01691 1
56 13-Oct-2022    ON5SEL/P ON-01398 1
57 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
58 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
59 05-Nov-2022    ON2LVC/P ON-01926 1
60 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02717 1
61 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02718 1
62 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01011 1
63 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01012 1
64 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00335 1
65 14-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02514 1
66 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
67 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
68 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
69 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 1
70 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 1
71 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 1
72 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 1
73 10-Dec-2022    ON4MGY/P ON-01021 1
74 20-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02215 1
75 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-00241 1
76 29-Dec-2022    ON3CED/P ON-01180 1
  79
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.027 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum