King & Queen Chaser DL1NKS


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 02-Jan-2022    ON75WLD ON-02726 1
2 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00690 1
3 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00691 1
4 16-Jan-2022    OT4V/P ON-00692 1
5 22-Jan-2022    OT4V/P ON-02729 1
6 03-Apr-2022    OT4V/P ON-01445 1
7 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-00237 1
8 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-01597 1
9 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-00234 1
10 05-Apr-2022    ON3CED/P ON-01685 1
11 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
12 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
13 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
14 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
15 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01539 1
16 07-Apr-2022    ON3CED/P ON-01540 1
17 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01695 1
18 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01697 1
19 02-May-2022    ON9TT ON-02386 1
20 06-Jun-2022    ON7DC/P ON-02456 1
21 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01634 1
22 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-01635 1
23 07-Jun-2022    ON3YB/P ON-02010 1
24 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00596 1
25 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00597 1
26 15-Jun-2022    ON6EF/P ON-00599 1
27 16-Jun-2022    ON7DC/P ON-00749 1
28 16-Jun-2022    ON7DC/P ON-00750 1
29 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00193 1
30 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00194 1
31 18-Jun-2022    ON3CED/P ON-00195 1
32 24-Jul-2022    OO7Z/P ON-00410 2
33 24-Jul-2022    ON4CRD/P ON-00836 1
34 24-Jul-2022    ON6EF/P ON-01072 1
35 24-Jul-2022    OO7Z/P ON-02349 2
36 24-Jul-2022    OO7Z/P ON-02350 2
37 02-Aug-2022    ON4RF ON-02524 1
38 02-Aug-2022    ON4RF ON-02525 1
39 07-Aug-2022    ON5SEL/P ON-00019 2
40 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 1
41 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 1
42 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 1
43 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 1
44 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 1
45 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00580 1
46 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02175 1
47 27-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02537 1
48 03-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-00573 1
49 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00016 1
50 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 1
51 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-00247 1
52 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01611 1
53 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01612 1
54 05-Nov-2022    ON2LVC/P ON-01926 1
55 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02717 1
56 05-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-02718 1
57 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01011 1
58 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01012 1
59 13-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02179 1
60 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01205 1
61 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02463 1
62 19-Nov-2022    ON4AUB ON-00338 1
63 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00550 1
64 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01051 1
65 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00378 1
66 30-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02528 1
67 04-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02519 1
68 05-Dec-2022    OT7L/P ON-00587 1
69 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-00956 1
70 28-Dec-2022    ON/PD0RWL/P ON-02333 1
  74
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.02 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum