King & Queen Chaser DH0KAA


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00455 1
2 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00471 1
3 05-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00473 1
4 02-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-00736 1
5 04-Feb-2022    ON2LVC/P ON-00891 1
6 04-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02423 1
7 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-01058 1
8 23-Feb-2022    ON/PD0RWL/P ON-02416 1
9 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-00237 1
10 04-Apr-2022    ON3CED/P ON-01597 1
11 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01181 1
12 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01615 1
13 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01616 1
14 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02003 1
15 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01695 1
16 08-Apr-2022    ON3CED/P ON-01697 1
17 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00341 1
18 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-00888 1
19 29-Apr-2022    ON/PD0RWL/P ON-01925 1
20 09-May-2022    ON7CDH/P ON-00478 1
21 04-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00585 1
22 22-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-02254 1
23 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00180 1
24 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-00185 1
25 14-Jul-2022    ON3CED/P ON-01598 1
26 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-01641 1
27 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02013 1
28 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02014 1
29 15-Jul-2022    ON3CED/P ON-02713 1
30 28-Jul-2022    ON3UA ON-01052 4
31 22-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-01047 1
32 22-Sep-2022    OT4V/P ON-02739 1
33 06-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01642 1
34 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-00257 1
35 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01518 1
36 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01551 1
37 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01552 1
38 10-Oct-2022    ON4AUB/P ON-01644 1
39 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01689 1
40 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01690 1
41 10-Oct-2022    ON3CED/P ON-01691 1
42 10-Oct-2022    ON4AUB/P ON-02027 1
43 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-00008 1
44 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 1
45 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 1
46 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 1
47 02-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01077 1
48 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01158 1
49 02-Nov-2022    ON3CED/P ON-01160 1
50 05-Nov-2022    ON2LVC/P ON-01926 1
51 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01199 1
52 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-01656 1
53 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01203 1
54 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01204 1
55 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01206 1
56 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01618 1
57 16-Nov-2022    ON3CED/P ON-01655 1
58 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01522 1
59 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01573 1
60 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01574 1
61 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-01710 1
62 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02035 1
63 18-Nov-2022    ON3CED/P ON-02036 1
64 19-Dec-2022    ON4AVT ON-02671 1
65 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01192 1
66 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01195 1
67 30-Dec-2022    ON3CED/P ON-01198 1
  70




[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.058 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum