King & Queen Chaser PA2CVD


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 2
3 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
4 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
6 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
8 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 2
9 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 2
10 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
11 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
12 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 2
13 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 2
14 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 2
15 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 3
16 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 2
17 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 2
18 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 2
19 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 3
20 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
21 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
22 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
23 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
24 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
25 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
26 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
27 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
28 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
29 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
30 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
31 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
32 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
33 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
34 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
35 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 1
36 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
37 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
38 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
39 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
40 17-Jun-2021    ON6EF/P ON-00542 1
41 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
42 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
43 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
44 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
45 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
46 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
47 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
48 25-Oct-2021    ON3UA/P ON-02293 1
49 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00556 2
50 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 2
51 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00569 2
52 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00571 1
53 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 1
54 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02431 2
55 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
56 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-01084 1
57 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 1
58 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01771 1
59 01-Nov-2021    ON3UA/P ON-00456 2
60 02-Nov-2021    ON3UA/P ON-02082 1
61 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
62 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
63 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
64 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
65 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
66 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-00350 1
67 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-02136 1
68 12-Nov-2021    ON3YB/P ON-02714 1
69 19-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02397 1
70 22-Nov-2021    ON3UA/P ON-01079 1
71 22-Nov-2021    ON5SEL/P ON-01398 1
72 22-Nov-2021    ON3UA/P ON-02404 1
73 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01594 1
74 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01595 1
75 04-Dec-2021    ON3CED/P ON-01596 1
76 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
77 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
78 27-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00715 2
79 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01189 1
80 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01191 1
81 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01194 1
82 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-01648 1
83 27-Dec-2021    ON3CED/P ON-02475 1
  106
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.058 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum