King & Queen PD0RWL


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 05-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01084 202
2 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01371 74
3 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01375 62
4 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01376 62
5 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-01377 62
6 26-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02306 74
7 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02253 138
8 28-Jan-2023    ON/PD0RWL/P ON-02640 138
9 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00341 59
10 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00368 120
11 09-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00888 59
12 15-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-02292 158
13 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00032 54
14 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00511 142
15 23-Feb-2023    ON/PD0RWL/P ON-00514 182
16 07-Mar-2023    ON/PD0RWL/P ON-00296 70
17 30-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00564 56
18 30-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00566 53
19 30-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01930 109
20 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00003 104
21 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-00004 142
22 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01067 142
23 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-01069 142
24 31-May-2023    ON/PD0RWL/P ON-02283 142
25 08-Jun-2023    ON/PD0RWL/P ON-02277 134
26 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00083 95
27 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00091 57
28 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00097 53
29 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00098 53
30 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00099 53
31 20-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-01783 53
32 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00712 106
33 21-Jul-2023    ON/PD0RWL/P ON-00745 66
34 01-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01430 67
35 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00386 145
36 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00943 145
37 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00944 145
38 02-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00945 145
39 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00005 175
40 07-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01070 175
41 09-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01424 136
42 09-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02424 136
43 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00425 164
44 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00427 59
45 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01015 59
46 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01020 66
47 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02259 164
48 16-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02637 66
49 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01434 179
50 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01435 179
51 18-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02427 179
52 19-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00533 100
53 19-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00537 100
54 20-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00873 110
55 20-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02519 65
56 21-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00013 99
57 21-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02433 98
58 22-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02293 103
59 23-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00006 100
60 23-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02386 121
61 23-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-02389 100
62 24-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-00543 145
63 25-Aug-2023    ON/PD0RWL/P ON-01071 105
64 03-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02295 60
65 07-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00721 270
66 11-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02279 148
67 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00602 104
68 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00624 104
69 17-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01926 61
70 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00204 89
71 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01174 83
72 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-01188 97
73 22-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-02029 97
74 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00512 236
75 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00513 94
76 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00515 94
77 28-Sep-2023    ON/PD0RWL/P ON-00648 66
78 03-Oct-2023    ON/PD0RWL/P ON-01398 114
  8563
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.006 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum