King & Queen PD0RWL


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 65
2 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02420 59
3 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02422 56
4 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 102
5 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 93
6 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 93
7 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 122
8 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 90
9 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 90
10 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 101
11 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 135
12 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 147
13 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 147
14 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 136
15 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 136
16 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 102
17 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00454 94
18 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00891 111
19 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 100
20 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 101
21 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01403 52
22 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 145
23 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 145
24 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02725 92
25 06-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00553 111
26 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00577 60
27 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02421 56
28 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 56
29 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 220
30 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 220
31 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 220
32 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 223
33 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01355 61
34 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02156 61
35 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 167
36 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 167
37 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 167
38 28-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00590 102
39 01-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01309 60
40 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 55
41 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 61
42 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00342 90
43 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 58
44 22-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01459 99
45 22-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01460 99
46 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 146
47 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00272 58
48 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00273 58
49 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00274 58
50 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 222
51 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00569 86
52 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00571 55
53 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 165
54 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02431 55
55 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 271
56 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00556 91
57 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00557 91
58 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01045 112
59 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 203
60 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01771 91
61 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 106
62 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01064 268
63 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01065 268
64 17-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00587 135
65 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00412 91
66 15-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00953 91
67 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00457 191
68 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-01453 191
69 23-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-02076 191
70 27-Dec-2021    ON/PD0RWL/P ON-00715 94
  8315
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.011 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum