King & Queen Chaser IV3NGF


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
2 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
3 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
4 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
5 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
6 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
7 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
8 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
9 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
10 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
11 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
12 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
13 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
14 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
15 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
16 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
17 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01444 1
18 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 1
19 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
20 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
21 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
22 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
23 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
24 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
25 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
26 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
27 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
28 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
29 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
30 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 1
31 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
32 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 1
33 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
34 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
35 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
36 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
37 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
38 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
39 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
40 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
41 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
42 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
43 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
44 08-May-2021    ON3UA ON-01052 3
45 15-May-2021    ON7MIC/P ON-01388 2
46 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
47 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
48 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
49 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
50 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 2
51 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
  55
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.03 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum