King & Queen Chaser IK8FIQ


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 1
2 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
6 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
7 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
8 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
12 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
13 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 1
14 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 1
15 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
16 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
17 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
18 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
19 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
22 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
24 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
25 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
26 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
27 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
28 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
29 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
30 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
31 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
32 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
33 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
34 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
35 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
36 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
37 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
38 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
39 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
40 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
41 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 1
42 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
43 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
44 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
45 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
46 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00454 1
47 26-Jun-2021    ON6BS/P ON-02733 1
48 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
49 17-Jul-2021    OO7Z/P ON-00396 1
50 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
51 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-01431 1
52 08-Aug-2021    ON7DE/P ON-02729 4
53 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 1
54 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
55 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
56 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
57 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 1
58 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 1
59 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 1
60 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 1
61 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 1
  64
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.032 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum