King & Queen Chaser HB9EFJ


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 06-Jan-2022    ON2LVC/P ON-00968 1
2 06-Jan-2022    ON2LVC/P ON-02642 1
3 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01058 1
4 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01060 1
5 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01061 1
6 07-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-01064 1
7 10-Jan-2022    ON/PD0RWL/P ON-00685 1
8 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01447 1
9 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01449 1
10 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01452 1
11 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01455 1
12 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01456 1
13 30-Jan-2022    OT4V/P ON-01457 1
14 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-00233 1
15 19-Feb-2022    ON3CED/P ON-00244 1
16 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00624 1
17 12-Mar-2022    OT4V/P ON-00631 1
18 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01542 1
19 20-Mar-2022    ON3CED/P ON-01700 1
20 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00456 1
21 26-Mar-2022    ON3UA/P ON-00593 1
22 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-01619 1
23 06-Apr-2022    ON3CED/P ON-02473 1
24 17-Apr-2022    ON/F4GBW/P ON-00084 1
25 22-May-2022    ON6EF/P ON-00543 1
26 04-Jun-2022    ON/PD0RWL/P ON-00585 1
27 20-Jun-2022    ON3PSA/P ON-00625 1
28 04-Jul-2022    OT4V/P ON-00596 1
29 04-Jul-2022    OT4V/P ON-00597 1
30 04-Jul-2022    OT4V/P ON-00599 1
31 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-01755 1
32 21-Jul-2022    ON3YB/P ON-02047 1
33 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00309 1
34 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00310 1
35 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00311 1
36 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00312 1
37 23-Jul-2022    OT4V/P ON-00326 1
38 24-Jul-2022    ON2LVC/P ON-00434 1
39 24-Jul-2022    ON4CRD/P ON-00836 1
40 24-Jul-2022    ON6EF/P ON-01072 1
41 01-Aug-2022    ON3CED/P ON-01677 1
42 01-Aug-2022    ON3CED/P ON-01678 1
43 01-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
44 01-Aug-2022    ON8ON/P ON-02574 1
45 03-Aug-2022    ON_PD0RWL_P@ON- ON-00009 1
46 07-Aug-2022    ON1JV/P ON-00378 1
47 07-Aug-2022    ON1JV/P ON-00379 1
48 10-Aug-2022    ON7DC/P ON-00745 1
49 10-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02269 1
50 12-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-02399 1
51 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00007 1
52 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01056 1
53 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01074 1
54 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01075 1
55 15-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-01076 1
56 16-Aug-2022    ON/PD0RWL/P ON-00562 1
57 10-Sep-2022    ON4RF ON-00908 1
58 10-Sep-2022    ON4RF ON-02165 1
59 23-Sep-2022    ON/PD0RWL/P ON-02398 1
60 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00016 1
61 07-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-02091 1
62 08-Oct-2022    ON/PD0RWL/P ON-00436 1
63 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-00247 1
64 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01611 1
65 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01612 1
66 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-01617 1
67 09-Oct-2022    ON3CED/P ON-02031 1
68 23-Oct-2022    ON2LVC/M ON-00017 1
69 23-Oct-2022    ON2LVC/M ON-02737 1
70 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02012 1
71 08-Nov-2022    ON3CED/P ON-02037 1
72 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01011 1
73 13-Nov-2022    ON/F4GBW/P ON-01012 1
74 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00449 1
75 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02591 1
76 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02592 1
77 22-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02593 1
78 25-Nov-2022    ON/PD0RWL/P ON-01051 1
79 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02151 1
80 26-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02155 1
81 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-00333 1
82 27-Nov-2022    ON4MGY/P ON-02577 1
83 04-Dec-2022    ON4MGY/P ON-02519 1
84 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01169 1
85 26-Dec-2022    ON3CED/P ON-01171 1
  85
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.114 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum