King & Queen Chaser SP6FVP


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 01-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 9
2 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
5 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
6 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
7 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
8 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
9 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
10 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
11 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
12 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 1
13 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
14 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
15 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
16 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
17 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
18 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01444 1
19 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 1
20 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
21 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
22 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
23 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
24 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
25 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
26 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
27 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
28 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
29 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
30 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
31 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
32 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
33 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
34 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
35 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 1
36 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
37 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 1
38 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
39 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
40 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
41 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
42 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
43 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
44 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
45 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
46 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
47 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
48 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
49 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
50 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
51 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
52 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
53 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
54 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
55 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
56 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
57 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
58 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
59 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
60 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
61 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
62 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
63 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
64 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 1
65 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
66 06-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00553 1
  77




[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.023 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum