King & Queen ON7FT


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Feb-2023    ON3NCG/P ON-01409 76
2 15-Feb-2023    ON3NCG/P ON-02747 76
3 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00039 154
4 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00040 62
5 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00042 154
6 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00043 154
7 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00044 154
8 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00050 62
9 20-Feb-2023    ON3NCG/P ON-00051 154
10 21-Mar-2023    ON7FT/P ON-02725 110
11 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02357 79
12 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02358 56
13 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02598 79
14 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02599 79
15 23-Mar-2023    ON7FT/P ON-02631 56
16 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00603 66
17 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00604 66
18 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00607 66
19 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00609 66
20 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00624 63
21 02-Apr-2023    ON7FT/P ON-00631 63
22 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-00742 75
23 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01143 75
24 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01151 75
25 18-Apr-2023    ON7FT/P ON-01154 75
26 01-May-2023    ON7FT/P ON-01406 84
27 01-May-2023    ON7FT/P ON-01407 72
28 01-May-2023    ON7FT/P ON-01408 72
29 01-May-2023    ON7FT/P ON-02619 84
30 18-May-2023    ON7FT/P ON-01409 136
  2643
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.009 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum