King & Queen ON4VT


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 07-Jan-2023    OT4V/P ON-00556 64
2 08-Jan-2023    OT4V/P ON-00571 80
3 08-Jan-2023    OT4V/P ON-02431 80
4 11-Jan-2023    OT4V/P ON-00551 69
5 11-Jan-2023    OT4V/P ON-00554 69
6 15-Jan-2023    OT4V/P ON-00401 89
7 15-Jan-2023    OT4V/P ON-00967 89
8 24-Jan-2023    OT4V/P ON-00555 78
9 29-Jan-2023    OT4V/P ON-00499 104
10 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01048 104
11 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01049 104
12 29-Jan-2023    OT4V/P ON-01050 104
13 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00414 93
14 05-Feb-2023    OT4V/P ON-00418 93
15 05-Feb-2023    OT4V/P ON-02732 93
16 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01037 111
17 18-Feb-2023    OT4V/P ON-01038 111
18 22-Feb-2023    OT4V/P ON-02362 100
19 25-Feb-2023    OT4V/P ON-00589 100
20 25-Feb-2023    OT4V/P ON-01042 100
21 25-Feb-2023    OT4V/P ON-01045 100
22 26-Feb-2023    OT4V/P ON-00591 61
23 26-Feb-2023    OT4V/P ON-02419 61
24 05-Mar-2023    OT4V/P ON-00549 104
25 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00641 117
26 12-Mar-2023    OT4V/P ON-00642 117
27 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01412 108
28 17-Mar-2023    OT4V/P ON-01413 108
29 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00696 112
30 26-Mar-2023    OT4V/P ON-00699 112
31 26-Mar-2023    OT4V/P ON-02288 112
32 29-Mar-2023    OT4V/P ON-01167 66
33 01-Apr-2023    OT4V/P ON-01046 76
34 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01039 69
35 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01040 69
36 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01043 69
37 09-Apr-2023    OT4V/P ON-01073 69
38 09-Apr-2023    OT4V/P ON-02087 69
39 11-Apr-2023    OT4V/P ON-01382 229
40 15-Apr-2023    OT4V/P ON-02417 121
41 16-Apr-2023    OT4V/P ON-00561 53
42 16-Apr-2023    OT4V/P ON-00562 53
43 23-Apr-2023    OT4V/P ON-01411 91
44 06-May-2023    OT4V/P ON-01899 70
45 03-Jul-2023    OT4V/P ON-02714 55
46 16-Jul-2023    OT4V/P ON-02366 80
47 22-Jul-2023    OT4V/P ON-02075 71
48 17-Aug-2023    OT4V/P ON-01672 72
49 17-Aug-2023    OT4V/P ON-02030 72
50 04-Sep-2023    OT4V/P ON-01410 61
  4462
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2024

generated in: 0.007 sec          FAQ |  Support |  Datenschutzerklärung  | Impressum