smartGMA DXC V/UHF | 21.10.2020 22:04z
21 Okt 2356z py4aqa144180.0pt9vrmsk144 +0 db
21 Okt 2202z g4dbn10368945.0gb3pkt/bjo01mt<rs>io93nr -14dbjt
21 Okt 2202z g4dbn10368950.0gb3pkt/bjo01mt<rs>io93nr -14dbjt
21 Okt 2152z sq5aag144360.0ik1eqeko02ke<ms>jn44 msk144 +4 db
21 Okt 2130z m0hom144374.0ea4iio93qo<ms>im68mu
21 Okt 2119z g4dbn10368870.0gb3kbq/bio80lx<rs>io93nr 52s
21 Okt 2117z g4dbn10368955.0gb3lex/bio92iq<rs>io93nr 532
21 Okt 2117z g4dbn10368960.0gb3lex/bio92iq<rs>io93nr 532
21 Okt 2108z eb1dj144365.0ut1fg/mmin52mo<ms>in89gp fsk441 120/2
21 Okt 2105z g4dbn10368780.0gb3osw/bio82kv<tr>io93nr -16dbjt