smartGMA DXC V/UHF | 26.10.2021 21:54z
26 Okt 2116z oz7uv144177.0ik0bzyjo65dh<ms>jn61gw jtms 100/2
26 Okt 2114z tk5jj144109.0fk8cpjn42rh<eme>rg37fr tnx qso eme