smartGMA DXC V/UHF | 03.12.2023 23:23z
03 Dez 2305z dl1zav10489645.0dl0not/emcomjo40 bpsk-1000 qst data
03 Dez 2237z dl1zav10489704.0dk7lgom hilberling usb qo-100 qrv