King & Queen Chaser S54KD


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
2 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
6 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
7 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
8 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
9 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
10 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
11 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
12 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
13 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
14 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
15 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
16 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
17 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
18 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-00457 1
19 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 1
20 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 1
21 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
22 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
23 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
24 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
25 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
26 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
27 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
28 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
29 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
30 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
31 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
32 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
33 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
34 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
35 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
36 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
37 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
38 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
39 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 1
40 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
41 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
42 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
43 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
44 14-May-2021    ON6WL/P ON-00181 1
45 14-May-2021    ON6WL/P ON-00183 1
46 14-May-2021    ON6WL/P ON-00184 1
47 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
48 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
49 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
50 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
51 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
52 07-Aug-2021    ON6EF/P ON-00594 1
53 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-00012 1
54 08-Aug-2021    ON6WF/P ON-01431 1
55 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
56 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
57 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
58 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
59 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
60 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
61 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
62 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
63 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
64 17-Sep-2021    ON3UA/P ON-00584 1
65 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00551 1
66 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00555 1
67 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00587 1
68 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00556 1
69 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 1
70 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
71 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 1
72 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01045 1
73 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 1
74 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-00410 1
75 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
76 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-02349 1
  78
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.03 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum