King & Queen Chaser PE1PIC


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
6 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
7 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
8 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
9 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
10 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
11 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
12 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
13 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
14 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
15 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
16 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
17 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
18 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
19 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
20 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
21 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
22 03-May-2021    OT7L/P ON-01404 1
23 05-May-2021    ON3UA ON-01052 4
24 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
25 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
26 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
27 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
28 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
29 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
30 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
31 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
32 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
33 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 1
34 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
35 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
36 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
37 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 1
38 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 1
39 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
40 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 3
41 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
42 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
43 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
44 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
45 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
46 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00454 1
47 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00891 1
48 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
49 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 1
50 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 1
51 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 2
52 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 2
53 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
54 08-Aug-2021    ON7DE/P ON-02729 4
55 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
56 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
57 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
58 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
59 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01355 1
60 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02156 1
61 28-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00590 1
62 01-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01309 1
63 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
  75
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.021 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum