King & Queen Chaser ON7GR


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 2
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
5 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
6 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
7 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
8 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
9 04-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 9
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
11 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
12 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
13 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
20 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
21 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
22 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
23 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
24 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 1
25 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02522 1
26 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02523 1
27 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
28 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
29 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
30 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
31 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
32 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
33 11-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00588 1
34 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
35 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
36 14-Mar-2021    ON6AT ON-01354 3
37 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
38 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
39 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
40 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
41 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
42 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
43 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
44 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
45 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
46 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
47 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
48 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
49 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
50 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
51 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
52 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
53 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
54 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 1
55 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 1
56 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 1
57 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
58 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
59 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
60 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
61 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
62 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
63 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
64 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
65 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
66 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
67 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
68 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
69 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
70 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
71 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
72 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 2
73 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 2
74 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 2
75 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
76 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
77 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
78 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
79 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 1
80 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
81 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
82 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
83 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
84 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
85 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
86 14-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
87 14-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
88 14-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
89 14-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
90 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
91 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
92 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
93 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
94 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
95 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 1
96 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
97 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
98 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
99 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 2
100 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
101 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
102 11-Jun-2021    OT4V/P ON-00396 1
103 19-Jun-2021    ON2LVC/P ON-00419 1
104 19-Jun-2021    ON2LVC/P ON-00952 1
105 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
106 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
107 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
108 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
109 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 1
  125
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.01 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum