King & Queen Chaser ON7GR


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
5 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
6 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
7 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
8 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
9 04-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 3
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
11 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
12 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
13 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
20 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
21 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
22 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
23 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
24 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 1
25 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02522 1
26 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02523 1
27 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
28 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
29 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
30 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
31 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
32 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
33 11-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00588 1
34 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
35 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
36 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
37 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
38 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
39 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
40 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
41 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
42 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
43 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
44 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
45 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
46 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
47 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
48 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
49 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
50 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
51 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
52 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
53 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 1
54 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 1
55 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 1
56 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
57 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
58 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
59 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
60 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
61 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
62 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
63 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
64 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
65 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
66 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
67 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
68 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
69 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 2
  72
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.07 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum