King & Queen Chaser ON4CBZ


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 2
2 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 2
3 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
4 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
5 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
6 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
7 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
8 19-Jun-2021    ON2LVC/P ON-00419 1
9 19-Jun-2021    ON2LVC/P ON-00952 1
10 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-00457 1
11 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
12 26-Jun-2021    ON3GTH ON-02733 1
13 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
14 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 2
15 07-Aug-2021    ON6EF/P ON-00594 1
16 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
17 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-02729 2
18 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
19 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
20 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
21 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
22 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
23 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
24 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
25 01-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01309 1
26 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 2
27 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 2
28 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 2
29 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 2
30 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 2
31 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02132 1
32 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02133 1
33 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02529 1
34 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00360 1
35 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00361 1
36 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00362 1
37 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00379 1
38 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-02131 1
39 05-Oct-2021    ON4AUB ON-02013 4
40 05-Oct-2021    ON4AUB ON-02713 4
41 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02139 1
42 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02140 1
43 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02168 1
44 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02535 1
45 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02539 1
46 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02543 1
47 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02544 1
48 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02547 1
49 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02548 1
50 08-Oct-2021    ON6WL/P ON-01642 2
51 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
52 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
53 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00556 1
54 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 1
55 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00571 1
56 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02431 1
57 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
58 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-00003 1
59 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 1
60 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-02404 1
61 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
62 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
63 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01064 1
64 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01065 1
65 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
66 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-00350 1
67 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-02136 1
68 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 3
69 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 3
70 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 3
71 18-Nov-2021    ON6WL/P ON-01927 3
72 18-Nov-2021    ON6WL/P ON-02723 3
73 19-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02397 1
74 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-00901 1
75 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02128 1
76 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02555 1
77 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00017 3
78 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-00019 3
79 16-Dec-2021    ON6WL/P ON-02281 3
80 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-00347 1
81 17-Dec-2021    ON6WL/P ON-02526 1
82 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
83 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
  117
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2023

generated in: 0.014 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum