King & Queen Chaser ON4CB


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 6
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 2
3 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 4
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 2
5 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 2
6 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 2
7 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 2
8 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 2
9 23-Jan-2021    ON2LVC/P ON-02723 2
10 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
11 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 2
12 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 2
13 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-00305 1
14 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01729 1
15 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01745 1
16 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01759 1
17 01-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 42
18 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 2
19 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 2
20 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 2
21 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 2
22 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 1
23 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 1
24 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 1
25 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
26 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
27 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02420 2
28 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02422 4
29 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 4
30 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 2
31 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
32 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
33 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
34 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
35 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 2
36 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
37 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02522 1
38 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02523 1
39 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 2
40 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 2
41 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 2
42 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 2
43 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 2
44 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
45 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
46 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
47 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 1
48 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
49 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 2
50 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 2
51 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 2
52 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 2
53 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
54 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
55 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
56 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
57 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
58 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
59 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
60 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 2
61 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00594 8
62 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00595 6
63 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 2
64 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 2
65 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 2
66 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
67 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
68 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 2
69 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
70 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
71 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 3
72 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 3
73 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
74 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
75 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
76 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
77 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
78 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
79 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
80 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 2
81 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 2
82 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 1
83 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 1
84 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 1
85 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 1
86 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 1
87 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 1
88 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 2
89 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 2
90 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 2
91 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 3
92 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 2
93 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 2
94 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 2
95 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 2
96 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 2
97 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 2
98 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 2
99 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 2
100 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 2
101 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 2
102 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
103 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 2
104 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 2
105 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 2
106 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 2
107 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 2
108 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 4
109 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 4
110 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 2
111 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
112 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
113 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
114 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 2
115 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 2
116 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
117 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 3
118 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 2
119 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 2
120 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 2
121 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
122 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
123 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
124 13-May-2021    OT4V/P ON-00550 2
125 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 2
126 14-May-2021    ON7MIC/P ON-01388 2
127 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 2
128 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
129 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
130 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
131 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 2
132 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 2
133 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 2
134 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
135 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
136 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
137 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
138 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
139 29-May-2021    ON4LKL/P ON-00436 2
140 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 3
141 30-May-2021    ON3EA/P ON-00581 2
142 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
143 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 6
144 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 3
145 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
146 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 2
147 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 2
148 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 2
149 11-Jun-2021    OT4V/P ON-00396 2
150 13-Jun-2021    ON7MIC/P ON-00414 1
151 13-Jun-2021    ON7MIC/P ON-01384 1
152 13-Jun-2021    ON7MIC/P ON-01385 1
153 13-Jun-2021    ON5SEL/P ON-02408 3
154 17-Jun-2021    ON6EF/P ON-00542 1
155 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
156 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00891 2
157 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 2
158 26-Jun-2021    ON3GTH ON-02733 2
159 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
160 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 2
161 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 2
162 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 2
163 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 3
164 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01403 3
165 06-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00553 6
166 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 4
167 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-00013 1
168 08-Aug-2021    ON7DE/P ON-02729 8
169 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00577 3
170 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02421 2
171 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 4
172 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 5
173 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 5
174 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 5
175 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 6
176 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01355 1
177 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02156 1
178 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 2
179 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 2
180 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 2
181 28-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00590 3
182 01-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01309 2
183 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 1
184 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 1
185 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 1
186 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 4
187 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 1
188 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 1
189 03-Sep-2021    ON3UA/P ON-00531 2
190 03-Sep-2021    ON3UA/P ON-01025 2
191 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 2
192 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
193 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
194 19-Sep-2021    ON4OSA/P ON-02077 1
195 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00342 4
196 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 2
197 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02132 1
198 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02133 1
199 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02529 1
200 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00360 1
201 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00361 1
202 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00362 1
203 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00379 1
204 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-02131 1
205 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 3
206 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00272 2
207 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00273 2
208 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00274 2
209 02-Oct-2021    ON6WL ON-02013 3
210 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 3
211 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02139 1
212 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02140 1
213 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02168 1
214 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02535 1
215 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02539 1
216 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02543 1
217 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02544 1
218 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02547 1
219 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02548 1
220 08-Oct-2021    ON6WL/P ON-01642 2
221 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
222 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00593 2
223 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-00452 2
224 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02205 2
225 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02302 2
226 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00551 2
227 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00555 2
228 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 4
  476
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.016 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum