King & Queen Chaser ON4CAS


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
3 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
4 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
5 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
6 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
7 04-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 4
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
10 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
11 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
12 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
13 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01399 1
14 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 1
15 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 1
16 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 1
17 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
20 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
21 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
22 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
23 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02416 1
24 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
25 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
26 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 1
27 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 1
28 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
29 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
30 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
31 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
32 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 2
33 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00566 1
34 02-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01930 1
35 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
36 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 1
37 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 1
38 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02522 1
39 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02523 1
40 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
41 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
42 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
43 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
44 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
45 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
46 11-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00588 1
47 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
48 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
49 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 1
50 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 1
51 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
52 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
53 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
54 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
55 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
56 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
57 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
58 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
59 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
60 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
61 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
62 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01444 1
63 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 1
64 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
65 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
66 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
67 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
68 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
69 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
70 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
71 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
72 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
73 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
74 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
75 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
76 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
77 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-00457 1
78 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
79 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
80 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 1
81 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 1
82 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 1
83 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 1
84 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 1
85 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 1
86 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 1
87 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
88 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 1
89 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
90 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
91 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
92 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
93 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 1
94 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 1
95 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 1
96 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 1
97 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 1
98 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 1
99 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 1
100 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 1
101 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 1
102 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 1
103 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
104 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
105 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 1
106 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 1
107 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
108 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 1
109 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 1
110 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 1
111 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
112 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 1
113 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 1
114 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 1
115 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 1
116 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
117 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 1
118 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
119 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
120 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
121 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
122 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
123 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
124 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
125 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 2
  130
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.01 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum