King & Queen Chaser OH7JHA


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 2
2 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 2
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 2
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 2
6 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 2
7 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 2
8 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
14 21-Feb-2021    ON7DQ/P ON-02681 1
15 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 1
16 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 1
17 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
18 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
19 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
20 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
21 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
22 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
23 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
24 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
25 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00594 2
26 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00595 2
27 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
28 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 2
29 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 2
30 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
31 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
32 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
33 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
34 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 2
35 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
36 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
37 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
38 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
39 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 1
40 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
41 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 1
42 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
43 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
44 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
45 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
46 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
47 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
48 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
49 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
50 17-Jul-2021    OO7Z/P ON-00410 1
51 17-Jul-2021    OO7Z/P ON-02347 1
52 17-Jul-2021    OO7Z/P ON-02348 1
53 17-Jul-2021    OO7Z/P ON-02349 1
54 17-Jul-2021    OO7Z/P ON-02350 1
  65
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.032 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum