King & Queen Chaser M0DXT


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 2
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 2
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
5 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 3
6 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
7 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
8 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
9 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
10 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
11 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
12 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-00305 1
13 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01729 1
14 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01745 1
15 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01759 1
16 01-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 77
17 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
18 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
19 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
20 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
21 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
22 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01399 1
23 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 1
24 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 1
25 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 1
26 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
27 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 2
28 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 2
29 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
30 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 2
31 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 2
32 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 2
33 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 2
34 21-Feb-2021    ON7DQ/P ON-02681 1
35 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
36 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02420 1
37 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02422 2
38 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01404 2
39 26-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01405 1
40 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
41 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
42 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
43 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
44 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 1
45 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02522 1
46 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02523 1
47 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 2
48 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 2
49 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 2
50 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 2
51 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 2
52 08-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00588 1
53 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
54 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
55 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
56 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 1
57 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 1
58 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
59 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
60 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
61 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 4
62 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
63 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
64 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
65 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
66 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
67 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
68 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
69 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
70 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
71 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 2
72 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 2
73 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
74 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
75 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
76 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
77 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 2
78 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 2
79 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
80 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
81 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
82 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
83 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
84 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
85 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
86 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
87 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
88 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 2
89 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 2
90 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 2
91 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 3
92 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 2
93 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 2
94 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 2
95 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 3
96 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 2
97 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
98 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
99 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 2
100 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 2
101 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 2
102 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 2
103 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 2
104 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 2
105 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 2
106 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 2
107 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 2
108 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 2
109 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 2
110 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
111 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
112 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 2
113 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 2
114 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 2
115 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 2
116 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 2
117 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 2
118 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 2
119 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 2
120 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 2
121 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
122 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
123 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
124 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
125 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
126 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
127 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 3
128 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
129 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
130 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
131 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
132 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
133 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
134 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
135 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
136 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
137 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
138 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
139 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 2
140 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
141 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
142 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
143 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
144 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
145 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
146 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
147 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
148 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
149 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
150 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 4
151 09-May-2021    ON7MIC/P ON-00416 1
152 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
153 09-May-2021    ON7MIC/P ON-02721 1
154 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 3
155 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
156 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
157 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
158 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
159 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
160 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
161 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
162 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
163 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
164 14-May-2021    ON7MIC/P ON-01388 3
165 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 2
166 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
167 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
168 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
169 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
170 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 2
171 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
172 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
173 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
174 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 1
175 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 1
176 30-May-2021    ON3EA/P ON-00581 1
177 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
178 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
179 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
180 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
181 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
182 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 2
183 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
184 06-Jun-2021    ON7MIC/P ON-00414 2
185 06-Jun-2021    ON7MIC/P ON-01384 2
186 06-Jun-2021    ON7MIC/P ON-01385 2
187 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 2
188 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 2
189 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 2
190 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
191 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
192 26-Jun-2021    ON3GTH ON-02733 1
193 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
194 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 2
195 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
196 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 1
197 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
198 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
199 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02725 1
200 27-Jul-2021    ON7DC/P ON-00736 1
201 31-Jul-2021    ON3CED/P ON-01594 1
202 31-Jul-2021    ON3CED/P ON-01595 1
203 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 2
204 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 2
205 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 2
206 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
207 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
208 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
209 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
210 01-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01309 1
211 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
212 03-Sep-2021    ON3UA/P ON-00531 1
213 03-Sep-2021    ON3UA/P ON-01025 1
214 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
215 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
216 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
217 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 1
218 17-Sep-2021    ON3UA/P ON-00584 1
219 17-Sep-2021    ON4LKL/P ON-01437 1
220 19-Sep-2021    ON4OSA/P ON-02077 1
221 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
222 01-Oct-2021    ON4AUB ON-02013 4
223 01-Oct-2021    ON4AUB ON-02713 4
224 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02139 1
225 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02140 1
226 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02168 1
227 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02535 1
228 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02539 1
229 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02543 1
230 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02544 1
231 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02547 1
232 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02548 1
233 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-00452 1
234 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02205 1
235 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02302 1
236 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 2
  401
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.027 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum