King & Queen Chaser IK2JTS


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 11-Jan-2021    ON3VJU ON-01052 26
3 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 2
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
5 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 3
6 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
7 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
8 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
9 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
10 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
11 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
12 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
13 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
14 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
15 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 2
16 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
17 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 2
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 2
20 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 2
21 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 2
22 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 2
23 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 2
24 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
25 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02422 2
26 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
27 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
28 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
29 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
30 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 2
31 03-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 2
32 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
33 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
34 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
35 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
36 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
37 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
38 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
39 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 2
40 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
41 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
42 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
43 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
44 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
45 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
46 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
47 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
48 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
49 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
50 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
51 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
52 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
53 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00742 1
54 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01143 1
55 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01151 1
56 22-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01154 1
57 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
58 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
59 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
60 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
61 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
62 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
63 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
64 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
65 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
66 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 1
67 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 1
68 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 1
69 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 1
70 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 1
71 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 1
72 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 1
73 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 1
74 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
75 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
76 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 1
77 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
78 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 1
79 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
80 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
81 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
82 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
83 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
84 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
85 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
86 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
87 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
88 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
89 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
90 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
91 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
92 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 2
93 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 2
94 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
95 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
96 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
97 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
98 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
99 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
100 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
101 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
102 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 3
103 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
104 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
105 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
106 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
107 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
108 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
109 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
110 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 1
111 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 1
112 08-May-2021    ON7MIC/P ON-00416 2
113 08-May-2021    ON7MIC/P ON-02721 2
114 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
115 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
116 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
117 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
118 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
119 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
120 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
121 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
122 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
123 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
124 16-May-2021    ON7MIC/P ON-01388 1
125 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
126 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
127 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
128 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
129 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 1
130 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
131 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 2
132 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
133 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
134 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
135 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
136 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
137 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
138 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
139 11-Jun-2021    OT4V/P ON-00396 1
140 17-Jun-2021    ON6EF/P ON-00542 1
141 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
142 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
143 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 2
144 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
145 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 2
146 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
147 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 2
148 27-Jul-2021    ON7DC/P ON-00736 1
  200
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.021 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum