King & Queen Chaser IK1GPG


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 2
3 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 1
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
5 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 1
6 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
7 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
8 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
9 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
10 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
11 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
12 01-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 7
13 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
14 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
15 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
16 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
17 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
18 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
19 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
20 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
21 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
22 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
23 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
24 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
25 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
26 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02420 1
27 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 2
28 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 2
29 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 2
30 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 2
31 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 1
32 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 1
33 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02522 1
34 06-Mar-2021    ON6WL/P ON-02523 1
35 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
36 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
37 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
38 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
39 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
40 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
41 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
42 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
43 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 1
44 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 1
45 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
46 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
47 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00499 1
48 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01048 1
49 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01049 1
50 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01050 1
51 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
52 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 2
53 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
54 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
55 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
56 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
57 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
58 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
59 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
60 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
61 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
62 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
63 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 1
64 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 1
65 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 1
66 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 1
67 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 1
68 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 1
69 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
70 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
71 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
72 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
73 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 1
74 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 1
75 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 1
76 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
77 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
78 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 1
79 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
80 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 1
81 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 1
82 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 1
83 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
84 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 1
85 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 1
86 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 1
87 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
88 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 1
89 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
90 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 1
91 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
92 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
93 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
94 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
95 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
96 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
97 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
98 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
99 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
100 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
101 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
102 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
103 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
104 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
105 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
106 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
107 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
108 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
109 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
  121
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.016 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum