King & Queen Chaser F5LMK


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 2
4 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
5 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
6 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
9 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 2
10 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
11 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
18 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00553 2
19 06-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00574 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
22 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
24 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
25 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
26 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
27 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
28 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
29 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
30 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
31 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
32 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
33 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
34 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
35 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
36 07-May-2021    ON6EF/P ON-01453 2
37 07-May-2021    ON6EF/P ON-02076 2
38 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
39 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
40 14-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
41 14-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
42 14-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
43 14-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
44 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
45 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
46 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 1
47 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
48 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
49 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
50 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
51 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
52 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 1
53 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
54 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
55 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
56 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
57 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
58 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
59 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
60 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
61 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 1
62 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 1
63 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 2
64 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 2
65 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02725 1
66 07-Aug-2021    ON6EF/P ON-00594 1
67 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-01431 1
68 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02421 1
69 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
70 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01355 1
71 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02156 1
72 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
73 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
74 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
75 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
76 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 1
77 17-Sep-2021    ON4LKL/P ON-01437 1
78 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
79 02-Oct-2021    ON6WL ON-02013 3
80 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 3
81 14-Oct-2021    ON6WL/P ON-01640 1
  93
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.022 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum