King & Queen Chaser EA4GJP


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 1
3 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 1
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 1
5 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
6 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
7 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
8 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
9 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
10 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
11 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
12 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
14 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
15 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
16 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
17 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
18 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
19 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
20 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
21 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
22 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
23 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
24 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
25 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
26 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
27 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
28 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
29 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
30 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
31 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
32 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
33 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
34 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
35 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
36 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 1
37 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 1
38 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 1
39 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 1
40 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 1
41 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 1
42 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 1
43 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 1
44 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 1
45 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 1
46 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 1
47 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
48 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
49 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
50 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
51 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
52 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
53 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
54 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
55 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
56 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 2
57 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
58 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
59 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
60 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
61 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
62 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
63 03-May-2021    OT7L/P ON-01404 1
64 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
65 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
66 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
67 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
68 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
69 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
70 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
71 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
72 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
73 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
74 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
75 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 2
76 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
77 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 1
78 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
79 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
80 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
81 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
82 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
83 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 1
  89
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.03 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum