King & Queen Chaser DJ1SD


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
6 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
7 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
8 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
12 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
13 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
14 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
15 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
16 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
17 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
18 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 1
19 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
22 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
24 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 3
25 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
26 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
27 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
28 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
29 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
30 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
31 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
32 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
33 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00594 2
34 18-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00595 2
35 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
36 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
37 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
38 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
39 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 2
40 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 2
41 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
42 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
43 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
44 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
45 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
46 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
47 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 3
48 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 3
49 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
50 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 2
51 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 1
52 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 1
53 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 1
54 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 1
55 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 1
56 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 1
57 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 1
58 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 1
59 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 1
60 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 1
61 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 1
62 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 1
63 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 1
64 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 1
65 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 1
66 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
67 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01446 1
68 01-Apr-2021    ON6EF/P ON-01932 1
69 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 2
70 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 2
71 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
72 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
73 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
74 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 3
75 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 3
76 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
77 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
78 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
79 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
80 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 2
81 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 2
82 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
83 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
84 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
85 03-May-2021    OT7L/P ON-01404 1
86 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
87 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
88 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
89 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 2
90 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 4
91 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
92 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 1
93 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
94 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
95 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
96 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
97 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
98 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 2
99 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
100 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
101 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
102 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 4
103 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
104 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
105 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 3
106 01-Jun-2021    ON5SWA/P ON-02281 2
107 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 2
108 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
109 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
110 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
111 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
112 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
113 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
114 11-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00245 1
115 13-Jun-2021    ON5SEL/P ON-02408 2
116 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
117 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00454 1
118 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
119 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-00176 1
120 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01403 1
121 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
122 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
123 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02725 1
124 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
125 08-Aug-2021    ON7DE/P ON-02729 4
126 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
127 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
128 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
129 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
130 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 1
131 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 1
132 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 1
133 01-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01309 1
134 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
135 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
136 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
137 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 1
138 17-Sep-2021    ON4LKL/P ON-01437 1
139 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
140 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
141 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00593 2
142 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
143 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 2
144 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 2
145 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
146 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 3
147 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-00003 1
148 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01045 1
149 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 1
150 02-Nov-2021    ON3UA/P ON-02082 1
151 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 3
152 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-00410 1
153 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-02349 1
154 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
155 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
156 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
157 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
158 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
159 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-00400 1
160 23-Dec-2021    ON3UA/P ON-02352 1
  203
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2022

generated in: 0.042 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum